[IRF home] [IRF library] [IRF online journals]


Inloggningsinformation - Råd & rön


Råd & Rön finns online.
Webbplatsen heter http://www.radron.se
och man loggar in med 133944629 (kundnr) och lösen 98128 (vårt postnummer).


Mer information från Rick McGregor (tel. 9178) eller Carina Kreku (tel. 9073) eller via mail till biblio@irf.se (som når oss båda).

webmaster*irf.se, 2012-07-23