Kiruna, 2008-01-30

PRESSMEDDELANDE

Nya rön om planeten Mars i Ella Carlssons avhandling

Ella Carlsson, foto: Hans-Olof Utsi

Ella Carlsson (Foto: Hans-Olof Utsi)

I den avhandling som Ella Carlsson (Institutet för rymdfysik, IRF) lägger fram vid Luleå tekniska universitet på fredag (1 februari), har hon studerat hur laddade partiklar från solen (solvinden) påverkar planetens atmosfär och hur bäckraviner på ytan av planeten Mars kan ha uppstått. Ella Carlsson är känd som populärvetenskaplig föreläsare om Mars och rymdfärder, och har skrivit boken Framåt Mars!

Under många år har den röda planeten Mars förbryllat forskare världen över. På ytan kan man nämligen se tecken på vattenrelaterade geologiska formationer, såsom exempelvis uttorkade flodfåror. Men idag är Mars en kall och torr planet, där det låga atmosfärstrycket och den kalla temperaturen gör det svårt för vatten att existera på ytan. För att vatten ska hålla sig flytande måste således atmosfären varit tätare för att bidra med en positiv växthuseffekt. Innan den europeiska satelliten Mars Express anlände till Mars var det nästan vedertaget att den tidigare täta atmosfären numera var uppbundet i ytan i form av karbonater. Men då OMEGA-instrumentet på satelliten inte kunde detektera större mängder av karbonater blev det intressant att ta reda på om joner som innehöll kol flydde från atmosfären genom solvindens inverkan, istället för att bilda karbonater på Mars yta.

Ella Carlsson har studerat atmosfärens utflöde av tunga joner genom att analysera data från jonmassanalysatorn IMA, en av sensorerna i IRF-instrumentet ASPERA-3 ombord på Mars Express. I sin avhandling rapporterar hon att endast en liten del av dessa flyende partiklar innehåller kol, vilket har blivit en pusselbit i mysteriet om Mars. Ella har även analyserat hur solvindens elektriska fält påverkar jonerna som flödar ut från atmosfären på Mars, och kommit fram till att de färdas i fältets riktning och med det kan accelerera ut från Mars för att till slut fly ut i rymden.

Genom att undersöka satellitdata har Ella också studerat vattenrelaterade geologiska formationer på ytan av Mars och funnit bäckraviner. Ravinerna ser ut att vara urgröpta av vatten, vilket är en paradox eftersom det låga atmosfärstrycket och den låga temperaturen gör att vatten på ytan antingen dunstar eller fryser.

Det finns således fortfarande många obesvarade frågor kring Mars. "Jag vill kunna åka bakåt i tiden, några miljarder år, för att se hur Mars har utvecklats," önskar Ella. "När fanns vattnet där, och hur lång var den tidsperioden, och var det tillräckligt lång tid för att liv skulle ha en chans att utvecklas?" undrar hon.

Ella Carlsson är yrkesofficer i Flygvapnet och studerade till civilingenjör i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Hon har utfört sina doktorandstudier vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och vid LTU, där hon även tillhörde den nationella forskarskolan i rymdteknik. Förutom att ha skrivit den populärvetenskapliga boken Framåt Mars! har Ella också bidragit till antologin Texter om Kosmos .

Disputation:

Fredagen den 1 februari 2008 försvarar Ella Carlsson avhandlingen med titeln "Mars: Plasma Environment and Surface Hydrology" kl 10.00 i sal E231 vid Luleå tekniska universitet. Fakultetsopponent är professor Jean-Pierre Bibring, Institut d'Astrophysique Spatiale i Frankrike.

Mer information:

Webbsidor:


2008-01-30, webmaster*irf.se